Selecteer uw taal

Privacy Policy

Het Opvolgingsbureau, opgericht door artikel 217 §1 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, heeft als taak om de weigeringen of voorstellen tot bijpremie voor een schuldsaldoverzekering te onderzoeken. De Ombudsman van de Verzekeringen werd wettelijk aangeduid (art. 217 §5) om het secretariaat hiervan waar te nemen en heeft hiervoor specifieke medewerkers aangeduid. Om haar opdracht uit te voeren, moet het Opvolgingsbureau uw persoonsgegevens en medische informatie die nodig voor de behandeling van het dossier verwerken. Na afsluiten van het dossier is deze informatie nog slechts beperkt toegankelijk. Onder geen beding wordt deze informatie naar de buitenwereld verspreid.

Vrijwillig bezorgde informatie door de gebruiker

De persoonsgegevens die u ons verstrekt en de persoonsgegevens die ons via uw verzekeringsonderneming worden bezorgd, worden verwerkt door het Opvolgingsbureau, op basis van het algemeen belang dat haar is toevertrouwd, om de voorstellen tot bijpremie of weigeringen van schuldsaldoverzekeringen te onderzoeken. De verwerking gebeurt via het secretariaat dat wordt waargenomen door specifiek daartoe aangewezen medewerkers van de Ombudsdienst Verzekeringen. De verstrekte en verkregen gegevens zijn enkel toegankelijk voor de voorzitter, de leden en secretariaatsmedewerkers van het Opvolgingsbureau, in het kader van de uitoefening van hun mandaat en functie. Zij worden in beginsel niet meegedeeld aan derden, tenzij aan experten waar het Opvolgingsbureau beroep op doet.
Indien u deze gegevens wil inzien, verbeteren of wissen of vragen heeft bij de manier waarop het Opvolgingsbureau deze verwerkt, kan u steeds contact opnemen met de Veiligheidsconsulent/Data Protection Officer, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of via het postadres: Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering, Ter attentie van de Data Protection Officer, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.

Heeft u vragen of bedenkingen bij de manier waarop het Opvolgingsbureau met uw persoonsgegevens omgaat, kan u ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die u ook via het postadres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel kan bereiken.