Selecteer uw taal

Veelgestelde vragen

Wie kan een aanvraag indienen?

U, als kandidaat-verzekeringsnemer, kan de aanvraag zelf indienen. Daarnaast kan de aanvraag worden ingediend door de Ombudsman van de Verzekeringen of door één van de leden van het Opvolgingsbureau. In het laatste geval kan het lid niet deelnemen aan de besprekingen.


Waarover kan een aanvraag worden ingediend?

De schuldsaldoverzekering moet betrekking hebben op een hypothecaire lening voor uw enige gezinswoning.
Bovendien moet de schuldsaldverzekering geweigerd zijn wegens gezondheidsredenen  of bedraagt de bijpremie meer dan 75% (van de basispremie) wegens gezondheidsredenen. De verzekeraar zal op zijn voorstel vermelden of u hieraan voldoet.


Wat is de procedure?

Er zal worden nagekeken of uw aanvraag volledig en ontvankelijk is. Hiervoor moet u de volgende stukken bezorgen: het voorstel van de verzekeraar, de akkoordverklaring tot inzage van het medisch dossier en eventueel een mandaat (indien u zelf niet de kandidaat-verzekerde bent).
Nadat uw aanvraag ontvankelijk en volledig is, zal de verzekeraar worden uitgenodigd om het dossier verder te vervolledigen. Vervolgens zal het Opvolgingsbureau uitspraak doen. Eventueel kan het bureau hiervoor het advies inwinnen van een externe deskundige.


Binnen welke termijn kan ik een antwoord verwachten?

Het Opvolgingsbureau moet een uitspraak doen binnen de 15 dagen na de ontvangst van het volledig dossier.


Wat zijn de gevolgen van het advies van het Opvolgingsbureau?

Indien de verzekeringsonderneming beslist u te verzekeren na de uitspraak van het Opvolgingsbureau, moet zij dit doen onder de voorwaarden vastgesteld door het Opvolgingsbureau. U kan vervolgens nog beslissen of u ingaat op dit voorstel of niet. 
Indien de verzekeringsonderneming het advies van het Opvolgingsbureau niet kan aanvaarden, kan zij u geen verzekering aanbieden.


Hoe kan ik een aanvraag indienen?

 • Via gewone brief. Uw aanvraag kan schriftelijk worden ingediend op het volgend adres:

  Opvolgingsbureau voor de Tarifering
  Schuldsaldoverzekering

  de Meeûssquare 35
  1000 Brussel

 • Via fax naar +32 (2) 547 59 75
 • Via het contactformulier. U kan ook een aanvraag indien via het contactformulier.
In alle gevallen dient u akkoordverklaring op te sturen. Dit bij te voegen document kan u hier downloaden.
 

Hoe is het bureau samengesteld?

Het Opvolgingsbureau bestaat uit vier effectieve en vier plaatsvervangende leden. Zowel de consument, de patiënt als de verzekeringssector zijn vertegenwoordigd. Het Opvolgingsbureau wordt voorgezeten door een onafhankelijke magistraat. De Voorzitter en de leden zijn benoemd voor zes jaar.


Heeft het Opvolgingsbureau nog andere taken?

Het Opvolgingsbureau moet ook de formulering van de medische vragen, die de verzekeraar gebruikt in een medische vragenlijst voor een schuldsaldoverzekering, goedkeuren.