Selecteer uw taal

Aanvraag indienen

Het secretariaat van het Opvolgingsbureau is gevestigd bij de Ombudsman van de Verzekeringen. U kan met uw aanvraag terecht in een specifieke cel van deze Ombudsdienst. Opdat uw aanvraag volledig is en het onderzoek kan gestart worden, moeten de volgende documenten worden toegevoegd: 

  • Voorstel van de verzekeraar
  • Akkoordverklaring (Dit origineel document moet met de post worden overgemaakt):
    • Akkoordverklaring tot inzage van uw medisch dossier bij de verzekeraar.
    • Akkoordverklaring contact kadaster.
    • Indien u niet de kandidaat-verzekerde bent, een volmacht van de kandidaat-verzekerde, waaruit blijkt dat u kan handelen in naam van deze kandidaat-verzekerde.

Een aanvraag moet steeds schriftelijk gebeuren. U kan deze op verschillende manieren bezorgen:

via een Contactformulier

U wordt verzocht de velden met een * in te vullen

 

Gelieve jouw naam op te geven (en enkel gebruik te maken van letters en accenten)
Gelieve jouw voornaam op te geven (en enkel gebruik te maken van letters en accenten)
Gelieve jouw geboortedatum te selecteren
Gelieve jouw adres op te geven
Gelieve jouw huisnummer op te geven
Gelieve jouw postcode op te geven
Gelieve jouw gemeente op te geven
Gelieve een correct e-mailadres op te geven
Gelieve een verzekeraar uit de lijst te kiezen

De gegevens die u via het aanvraagformulier bezorgt, worden uitsluitend voor de behandeling van uw aanvraag gebruikt. Onder geen enkel beding worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden. Overeenkomstig de wetgeving rond de privacybescherming kan u kennis nemen van deze gegevens, en ze zo nodig laten verbeteren of schrappen via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Meer informatie vindt u op de Privacypagina.

 

0/5000

Gelieve jouw vraag kort en bondig te formuleren met maximum 5000 tekens en alleen gebruik te maken van à,â,ä,é,è,ê,ë,ï,î,ô,ö,ù,ü,û,ç,ÿ,ß,æ,œ,-,‘,",,.,:,!,?,(,),%
Gelieve enkel een correct bestand op te laden ( pdf, pdfx, doc, docx, jpeg, jpg, gif, png, txt, xls, xlsx of csv)
Gelieve te bevestigen dat je de originele akkoordverklaring zal bezorgen.

 

via fax naar

+32 (2) 547 59 75

via gewone brief naar

Opvolgingsbureau voor de Tarifering
Schuldsaldoverzekering
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

Indien u nog vragen heeft, kan u het secretariaat van het Opvolgingsbureau ook telefonisch bereiken op + 32 (2) 547 57 70.