Selecteer uw taal

Het Opvolgingsbureau

Het Opvolgingsbureau (voor de tarifering schuldsaldoverzekering) kan, wanneer voldaan is aan de wettelijke regels, weigeringen of voorstellen tot bijpremie voor een schuldsaldoverzekering onderzoeken. Het bureau zal hierbij nakijken of de voorgestelde bijpremie of de weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is. Daarnaast moet het ook de formulering van de medische vragen, die de verzekeraar gebruikt voor de aanvraag van een schuldsaldoverzekering, goedkeuren. 

Wat?

De oprichting van het Opvolgingsbureau is één van de maatregelen, die de wet betreffende de verzekeringen, heeft ingevoegd om de personen met een verhoogd gezondheidsrisico, gemakkelijker toe te laten een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze schuldsaldoverzekering is vaak vereist in het kader van een hypothecaire lening voor een woning. 

Waarover?

Bij een ontvankelijk dossier zal het Opvolgingsbureau zich uitspreken over het voorstel van de verzekeraar. De verzekeraar is gehouden om dit advies te volgen indien hij nadien een contract aanbiedt.

Hoe?

Het bureau is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringssector en vertegenwoordigers van de patiënten en consumenten. Het bureau wordt voorgezeten door een magistraat. Een vraag tot tussenkomst is gratis.

Het secretariaat van het Opvolgingsbureau is gevestigd bij de Ombudsman van de Verzekeringen. Deze laatste richtte hiervoor een specifieke cel op. Het Opvolgingsbureau is in werking getreden op 30 december 2014.